فروش ملکه کارنیکا تعویض سالانه ملکه, فقط برای اصلاح زنبورستان نمی باشد و چون بیشتر فعالیت مناسب ملکه ها فقط در سال اول است,

تعویض ملکه ها, هر ۱ یا ۲ سال یک بار, به صورت مداوم باید ادامه داشته باشد تا سودآوری زنبورداری پایدار بوده و زنبورستان به صورت صنعتی اداره شود.

همچنین تحقیقات اثبات کرده که تعویض سالانه ملکه, تاثیر بسیار زیادی در نابودی کنه واروا دارد.

مسلما هزینه حداکثر ۱۰% از درآمد هر کلنی برای خرید ملکه مورد نیاز آن در سال یک امر عادی است.

همچنین تضمین کننده سودآوری و موفقیت در سال آینده خواهد بود.

اگر هم خود شما تولید کننده این ملکه باشید که بسیار سودآورتر خواهد بود.

خرید ملکه های اصلاح شده تا چه زمانی :

چون همیشه زنبورستان هایی در مجاور زنبورستان ما هستند که زنبورانی با نژاد نامناسب دارند

تلاقی بین ملکه های زنبورستان ما با نر های زنبورستان های مجاور باعث کاهش کیفیت نسل بعدی در زنبورستان ما خواهد شد.

پس نیاز است تا در روندی منظم و همیشگی اقدام به تهیه ملکه های اصلاح شده برای ارتقاء کمی و کیفی زنبورستان خود نماییم.

نباید با انجام تلاقی های درون زنبورستانی باعث ایجاد همخونی و در نتیجه افت ناگهانی کلنی های زنبور عسل شد,

پس وارد نمودن ژن های جدید و موفق با روندی همیشگی یک امر اجتناب ناپذیر می باشد.

فروش ملکه کارنیکا لاین مادری با کندو

سازگاری نژاد کارنیکا در شرایط اقلیمی متفاوت :

در حال حاضر از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشورمان,

زنبورستان هایی با نژاد کارنیکا, حتی در نسل چهارم و پنجم مدیریت می شوند

که رضایت کامل زنبورداران را به دنبال داشته اند, به شکلی که روز به روز و سال به سال بر حجم سفارشات ما افزوده می شود.